Kontakti

Sabiedriskā organizācija “Latvijas Līzinga devēju asociācija”
Juridiskā adrese: Doma laukums 8A-6, Rīga, Latvija. LV-1050
Tālrunis: 67284528, info@llda.lv

Rekvizīti:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.40008054798
A/s SEB banka
Konts Nr.LV84 UNLA 0050 0126 3572 3
S.W.I.F.T. kods: UNLALV2X


© Latvijas Līzinga devēju asociācija, tālr.: 67284528